Hidrocarburi: alcadiene

1 Caracteristici generale ale alcadienelor
2 Prepararea butadienei din etanol
3 Adiția bromului la butadienă
4 Polimerizarea alcadienelor. Utilizări