Hidrocarburi: alchine

1 Caracteristici generale ale alchinelor
2 Obținerea acetilenei
3 Adiția apei la acetilenă
4 Adiția bromului la acetilenă
5 Reacția alchinelor cu reactivul Fehling