Alcani: izomerie

1 Definiția izomerilor
2 Ramificare
3 Izomerii pentanului
4 Denumirea izomerilor
5 Aplicație
6 Construcția izomerilor