Proteine

1 Solubilitatea proteinelor (1)
2 Solubilitatea proteinelor (2)
3 Extracția proteinelor din ouă
4 Extracția proteinelor din carne
5 Denaturarea proteinelor (1)
6 Denaturarea proteinelor (2)
7 Reacția proteinelor cu NaOH
8 Identificarea lânii
9 Reacția biuretului
10 Reactia xantoproteică
11 Reacția proteinelor cu ninhidrina
12 Reacția proteinelor cu acetatul de plumb
13 Precipitarea reversibilă a proteinelor
14 Utilizarea proteinelor
15 Probă de verificare