Alcani: reacția de cracare

1 Cracarea n-butanului
2 Cracare și piroliză
3 Cracarea petrochimică
4 Aplicații
5 Aplicații: problemă de calcul stoechiometric