Alcani: reacția de dehidrogenare

1 Dehidrogenarea n-butanului
2 Condiții de reacție
3 Reformarea catalitică
4 Aplicații industriale: prelucrarea termică a petrolului