Alcani: reacția de halogenare

1 Reacția de halogenare
2 Compușii halogenați ai metanului
3 Halogenarea propanului
4 Bromurarea n-heptanului. Ecuația generală a halogenării