Alcani: reacția de oxidare

1 Oxidarea parțială a alcanilor superiori
2 Oxidarea parțială a metanului
3 Oxidarea parțială a metanului: experiment
4 Problemă