Săpunuri și detergenți

1 Obținerea săpunului
2 Clasificarea săpunurilor
3 Proprietăți tensioactive ale săpunului (1)
4 Proprietăți tensioactive ale săpunului (2)
5 Reacţia săpunurilor de sodiu cu sărurile de calciu și magneziu
6 Săpunurile și duritatea apei
7 Detergenți
8 Biodegradabilitatea agenților tensioactivi
9 Probă de verificare