A GÂNDI ÎNSEAMNĂ

A PRACTICA CHIMIA VIEŢII

CLASIFICARE

După compoziţia lor şi după comportarea chimică, substanţele anorganice compuse pot fi clasificate în patru categorii:

- Oxizi - Compuşi binari ai oxigenului cu alte elemente chimice;

- Acizi - Compuşi formaţi dintr-un radical acid şi unul sau mai mulţi atomi de hidrogen;

- Baze - Substanţe formate dintr-un ion de metal şi unul sau mai mulţi ioni hidroxid;

- Săruri - Substanţe formate din ioni de metal şi radicali acizi.

FORMULE GENERALE

Formulele generale corespunzătoare celor patru clase de compuşi se regăsesc în tabelul de mai jos:

OXID
ACID
BAZĂ
SARE
E2On
HnA
Me(OH)m
MenAm