Sunt idei care ard hârtia ca un acid.

Valeriu Butulescu

ACIZI - Definiţie

Acizii sunt compuşi anorganici formaţi dintr-un radical acid şi unul sau mai mulţi atomi de hidrogen.

Exemple: HCl, H2S, H2SO4, HNO3

Proprietatea generală a acizilor este aceea de a ceda ioni de hidrogen. Prin cedarea ionilor de hidrogen, acizii se transformă în radicali acizi.


ACIZI - Clasificare

După compoziţia lor, exprimată prin prezenţa sau absenţa atomilor de oxigen, acizii se împart în:

- hidracizi - acizi care nu conţin atomi de oxigen;

Exemple: HBr, H2S etc.

- oxoacizi - acizi care conţin în compoziţia lor atomi de oxigen;

Exemple: H2CO3, HNO2 etc.

După numărul atomilor de hidrogen din moleculă care pot fi cedaţi, acizii se pot clasifica în:

- acizi monobazici (monoprotici) - care pot ceda un singur ion de hidrogen;

Exemple: HCl, HNO3

- acizi dibazici (diprotici) - pot ceda doi ioni de hidrogen;

Exemple: H2S, H2CO3

- acizi tribazici (triprotici) - au în molecula trei atomi de hidrogen.

Exemple: H3PO3, H3PO4