VAR STINS, GAZ ILARIANT, STICLĂ

Oxizi

OXIZI - Definiţie

Oxizii sunt compuşi binari ai oxigenului cu alte elemente chimice, metale sau nemetale.

Exemple: CaO, K2O, ZnO, SO2, SO3, CO

Formula generală a oxizilor este E2On, unde n este valenţa elementului E.


OXIZI - Clasificare

După compoziţia lor oxizii pot fi clasificaţi în două categorii:

a. Oxizi de metal - exemple: CuO, Al2O3, FeO, Fe2O3;

b. Oxizi de nemetal - exemple: CO2, NO2, NO, SO3, SO2.