Odata cu lacrimile eliminăm excesul de săruri, aşadar, niciodată nu plângem fără rost.

Valeriu Butulescu

SĂRURI - Definiţie

Sărurile sunt substanţe anorganice care sunt compuse din ioni de metal şi radicali acizi (sub formă de ioni negativi).

Exemple: NaCl, K2S, CuSO4, Ca(HSO3)2


SĂRURI - Clasificare

Sărurile se pot clasifica în funcţie de natura radicalului acid în :

a. Săruri neutre - care conţin radicali acizi neutri (fără hidrogen), de exemplu: NaCl, K2S, CuSO4;

b. Săruri acide - care conţin radicali acizi cu caracter acid (cu hidrogen), de exemplu: Ca(HSO3)2, Na2HPO3, NaH2PO3, KHS.