Metodologia de mișcare a personalului didactic pentru anul școlar 2021-2022

Puteți accesa mai jos Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5991 din 11.11.2020 precum și anexele la aceasta.

Metodologia-2021

Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022 – link pentru a descărca documentul în format pdf

Anexele la Metodologie:

Anexa 1_Informații cuprinse în lista posturilor.pdf
Anexa 2_Criterii și punctaje evaluare dosar.pdf
Anexa 3_Informare date cu caracter personal.pdf
Anexa 4_Proba practica sau orala limbi straine.pdf
Anexa 5_Fise evaluare inspecție la clasa.pdf
Anexa 5_1_Fișa de evaluare inspecție la clasa profesori.pdf
Anexa 5_2_Fișa de evaluare inspecție la clasa cabinete psihopedagigice.pdf
Anexa 5_3_Fișa de evaluare inspecție la clasa profesor documentarist.pdf
Anexa 6_Fișa de evaluare proba practica muzica coregrafie actorie.pdf
Anexa 7_Fișa de evaluare proba practica informatica.pdf
Anexa 8_Fișa de evaluare proba practica clubul elevilor.pdf
Anexa 9_Fișa de evaluare proba practica instruire practica.pdf
Anexa 10_Fișa de evaluare proba practica sportiv.pdf
Anexa 11_Fișa de evaluare proba practica arte plastice arhitectura.pdf
Anexa 12_Fișa de evaluare proba practica deficiente de auz.pdf
Anexa 13_Model liste ISJ.pdf
Anexa 14_Modele cereri.pdf
Anexa 14_1_Cerere pentru completarea normei didactice.pdf
Anexa 14_2_Cerere de transfer sau modificarea repartizării pe perioada viabilității postului.pdf
Anexa 14_3_Cerere repartizare pe perioada viabilității postului.pdf
Anexa 14_4_Cerere pentru continuitate.pdf
Anexa 14_5_Cerere de înscriere la concursul naţional_judetean_testarea la nivel judetean.pdf
Anexa 14_6_Acord pentru detașare in interesul invatamantului.pdf
Anexa 14_7_Cerere de detașare la cerere prin concurs specific.pdf
Anexa 14_8_Cerere detașare in interesul învățământului pentru restrangere.pdf
Anexa 14_9_Cerere angajare cu rezultate anterioare peste 7.pdf
Anexa 14_10_Cerere angajare cu rezultate anterioare.pdf
Anexa 14_11_Cerere de încadrare in sistemul de plata cu ora.pdf
Anexa 15_Calcul medie departajare.pdf
Anexa 16_Specializari învățământ special.pdf
Anexa 17_1_Model raport CM pretransfer restrangere.pdf
Anexa 17_2_Model acord pretransfer restrangere.pdf
Anexa 17_3_Model raport CM pretransfer cerere.pdf
Anexa 17_4_Model acord pretransfer cerere.pdf
Anexa 17_5_Model adresa ISJ pretransfer.pdf
Anexa 18_Ordine ocupare posturi în ședințe 24_27 august.pdf
Anexa 19_Calendarul.pdf
Anexa 20_Planuri cadru aplicabile.pdf