Săruri – definiție și clasificare

♦ Definiţie

Sărurile sunt substanţe anorganice care sunt compuse din ioni de metal şi radicali acizi (sub formă de ioni negativi).

Exemple: NaCl, K2S, CuSO4, Ca(HSO3)2

♦ Formula generală a sărurilor este MnAm, unde m este valenţa metalului M, iar n este valenţa radicalului acid A.

♦ Clasificare

După natura radicalului acid, sărurile pot fi clasificate în două categorii:

a. Săruri neutre – care conţin radicali acizi neutri (fără hidrogen), de exemplu: NaCl, K2S, CuSO4;

b. Săruri acide – care conţin radicali acizi cu caracter acid (cu hidrogen), de exemplu: Ca(HSO3)2, Na2HPO3, KHS, NaH2PO3.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *