Săruri – denumire

Sărurile metalelor cu o singură valenţă se denumesc după regula:

denumirea radicalului acid + de + numele metalului

Dacă metalul din sare are mai multe valenţe, atunci după numele acestuia se indică în paranteză şi valenţa sa, cu cifre romane:

denumirea radicalului acid + de + numele metalului + (valenţa metalului).

În unele cazuri pentru denumirea sărurilor metalelor cu două valenţe indicarea valenţei se poate face prin folosirea sufixului “-os” sau “-oasă” pentru valenţa inferioară, respectiv “-ic” sau “-ică” pentru valenţa superioară.

Exemple:

Formula chimicăDenumirea
NaClclorură de sodiu
KHSsulfură acidă de potasiu
FeCl2 clorură de fier (II) (feroasă)
FeCl3 clorură de fier (III) (ferică)
CuS sulfură de cupru (II)
Cu2S sulfură de cupru (I)
CaCO3carbonat de calciu
Al2(SO4)3sulfat de aluminiu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *