Săruri – proprietăți chimice

1. Reacția sărurilor cu metalele mai active decât metalul din sare

Orice metal poate înlocui din săruri metalele situate după el și poate fi înlocuit din compuși de metalele situate înaintea sa.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Cu + 2 AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2 Ag

2. Reacţia unor săruri cu bazele solubile

Bazele solubile reacţionează cu sărurile solubile ale metalelor care formează baze insolubile după schema generală:

bază solubilă + sare1 → sare2 + bază insolubilă

Exemple:

2 NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2hidroxid de cupru (II) – precipitat albastru
3 KOH + AlCl3 → 3 KCl + Al(OH)3hidroxid de aluminiu – precipitat alb
NiCl2 + 2 KOH → 2 KCl + Ni(OH)2hidroxid de nichel – precipitat verde

3. Reacţia sărurilor cu acizii mai tari decât acidul din sare

Acizii pot scoate din săruri acizii mai slabi după schema generală:

acid tare + sare a acidului slab → sare a acidului tare + acid slab

Exemple:

2 HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2CO3(H2CO3 → H2O + CO2↑)
H2SO4 + CuS → CuSO4 + H2S↑

Observaţii:

♦ Ordinea creşterii tăriei celor mai uzuali acizi este:

H2S < H2CO3 < HNO2 < H3PO4 < H2SO3 < HNO3 < H2SO4 < HCl < HBr < HClO4 < HI

♦ Acizii mai puţin volatili concentraţi pot elibera din sărurile lor acizii mai volatili, indiferent de tăria lor:

H2SO4 + 2 NaCl → Na2SO4 + 2 HCl↑

♦ Dacă se obțin săruri insolubile nu mai contrează tăria acizilor:

AgNO3 + NaCl → NaNO3+ AgCl ↓clorura de argint – precipitat alb
AgNO3 + KBr → KNO3+ AgBr ↓bromura de argint – precipitat alb-gălbui
AgNO3 + KI → KNO3+ AgI ↓iodura de argint – precipitat galben

4. Reacţia sărurilor solubile cu formare de săruri insolubile (precipitate):

Sărurile insolubile se pot obține prin schimbul de ioni între săruri solubile în soluție:

Exemple:

BaCl2 + CuSO4 → CuCl2 + BaSO4sulfat de bariu – precipitat alb
3 AgNO3 + AlCl3 → Al(NO3)3 + 3 AgCl↓clorură de argint – precipitat alb

5. Reacţia de descompunere a unor săruri

Unele săruri se pot descompune prin încălzire cu formare de diferiţi compuşi:

CuCO3    → CuO + CO2obținerea CuO în laborator
CaCO3   → CaO + CO2obţinerea varului nestins (CaO)
NH4HCO3    → NH3↑+ H2O + CO2descompunerea prafului de copt
2 KClO3   →  2 KCl + 3 O2obţinerea O2 în laborator
2 NaNO3    → 2 NaNO2 + O2obţinerea O2 în laborator
2 AgNO3    → 2 Ag + 2 NO2↑ + O2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *