Săruri – stare naturală

Unele săruri se găsesc în natură în stare solidă în roci sau minereuri:

CaCO3 – calcar;

FeS2 – pirită;

FeCO3 – siderit;

PbS – galenă;

NaCl – sare gemă.

Alte săruri se găsesc dizolvate în apele naturale: Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2, NaCl, NaBr, KI etc.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *