COMPUȘI ORGANICI CU IMPORTANȚĂ BIOLOGICĂ

În această categorie intră sunbstanțele care asigură buna funcționare a tuturor organismelor vii. În această categorie intră zaharidele, amoniacizii, proteinele, lipidele și acizii nucleici.

Mare parte dinaceste substanțe sunnt compuși macromoleculari obținuți prin reacții de policondensare.

poliCondensarea

Este procesul prin care moleculele unor compuși cu două sau mai multe grupe funcționale se unesc între ele, eliminând molecule mici, cel mai adesea molecule de apă.