quiz glucide

1. Formula generală a monozaharidelor este:

CnH2nOn-1

CnH2n-1On

CnH2nOn

CnH2n-2On-1

 

2. Glucoza este o:

cetoză

hexoză

pentoză

aldoză

 

3. Fructoza este o:

cetohexoză

aldohexoză

cetopentoză

aldopentoză

 

4. Glucoza și fructoza au în comun:

poziția grupei carbonil

numărul de atomi de carbon

produșii de oxidare

 

5. Zaharoza formează prin hidroliză:

doar glucoză

doar fructoză

glucoză și fructoză

 

6. Care dintre maltoză și celobioză sunt dizaharide reducătoare?

doar maltoza

doar celobioza

niciuna

ambele

 

7. Amidonul este un amestec de amiloză și amilopectină în raport:

10-20% amiloză

80-90% amiloză

10-20% amilopectină

80-90% amilopectină

 

8. Glicogenul este sintetizat de ficat din molecule de:

fructoză

zaharoză

glucoză

celuloză

 

05:00