quiz proteine

1. Grupele funcționale din structura tuturor aminoacizilor sunt:

carbonil

carboxil

amino

hidroxi

 

2. Numărul de aminoacizi care se găsesc în toate proteinele este:

15

10

20

25

 

3. Peptidele și proteinele se formează din aminoacizi prin reacții de:

hidroliză

adiție

condensare

oxidare

 

4. Insulina este constituită din două catene polipeptidice cu 21 şi respectiv 30 de aminoacizi, unite prin punţi de –S-S-, din resturi de:

valină

cisteină

alanină

fenilalanină

 

5. Numărul şi sucesiunea specifică α-aminoacizilor din catena polipeptidică a unei proteine determină:

structura primară a proteinelor

structura secundară a proteinelor

structura terțiară a proteinelor

structura cuaternară a proteinelor

 

6. Adevărata aşezare în spaţiu a atomilor ce alcătuiesc proteina determină:

structura primară a proteinelor

structura secundară a proteinelor

structura terțiară a proteinelor

structura cuaternară a proteinelor

 

7. Care dintre proteinele de mai jos sunt insolubile în apă?

albumina

colagenul

cheratina

fibroina

 

8. Numărul de niveluri de structură pentru proteine este de:

2

1

3

4

 

 

 

05:00