reacȚia CHIMICĂ

Fenomenul chimic prin care una sau mai multe substanțe se transformă în alte substanțe cu proprietăți diferite se numește REACȚIE CHIMICĂ.

Substanțele care reacționează între ele se numesc REACTANȚI, iar substanțele care rezultă din proces se numesc PRODUȘI DE REACȚIE.

Schema generală a unei reacții chimice este:

Reactanți → Produși de reacție

Reactanții și produșii de reacție pot fi substanțe simple sau substanțe compuse.

 

Reacțiile chimice pot avea loc între:

 

• două substanțe simple

hidrogen + oxigen → apă

 

• o substanță simplă și o substanță compusă

aluminiu + acid clorhidric → clorură de aluminiu + hidrogen

 

• două substanțe compuse

acid clorhidric + hidroxid de sodiu → clorură de sodiu + apă

 

Până la studiul detaliat al substanțelor compuse (oxizi, acizi, baze, săruri), puteți găsi principalele caracteristici distincte ale acestora pe pagina substanțe compuse.