SUBSTANȚE COMPUSE

 

• Oxizii

Sunt substanțele care conțin în compoziția lor două elemente, dintre care unul este întotdeauna oxigenul (oxid de calciu CaO, oxid de magneziu MgO, oxid de sodiu Na2O, oxid de aluminiu Al2O3, dioxid de carbon CO2, trioxid de sulf SO3 etc.)

 

• Bazele

Sunt substanțele care conțin în compoziția lor una sau mai multe grupări hidroxil (OH), alături de un metal (hidroxid de sodiu NaOH, hidroxid de calciu Ca(OH)2, hidroxid de aluminiu Al(OH)3 etc.)

 

• Acizii

Sunt substanțele care conțin în compoziția lor unul sau mai mulți atomi de hidrogen, alături de un radical acid (acid clorhidric HCl, acid azotic HNO3, acid carbonic H2CO3 etc.)

 

• Sărurile

Sunt substanțele care conțin în compoziția lor un metal, alături de un radical acid (clorură de sodiu NaCl, clorură de calciu CaCl2, sulfat de sodiu Na2SO4, sulfat de calciu CaSO4, sulfat de aluminiu Al2(SO4)4 etc.)