CLASIFICAREA REACȚIILOR CHIMICE

Reacţiile chimice pot fi clasificate după mai multe criterii, cum ar fi:

  - modul de desfăşurare;

  - modul în care se desfășoară schimbul de căldură cu mediul;

  - viteza de desfăşurare ;

După modul de desfăşurare, reacţiile se împart în reacții de:

-combinare

links Reacții de combinare Reacții de descompunere Reacții de substituție Reacții de schimb

-descompunere

-substituție

-schimb

 

După modul în care se realizează schimbul de căldură cu mediul, reacţiile chimice pot fi:

  reacții exoterme

  reacții endoterme

După viteza de desfășurare, reacţiile chimice pot fi:

  reacţii lente

  reacţii rapide