REACȚIA DE DESCOMPUNERE

Descompunerea glucozei

Reacţia în care dintr-un singur reactant se obţin doi sau mai mulţi produşi de reacţie, se numeşte reacţie de descompunere.

A → B + C

Reactantul, A o substanţă compusă, iar produşii de reacţie, B şi C pot fi substanţe simple sau compuse.

Cele mai întâlnite reacţii de descompunere din chimia anorganică sunt:

•Descompunerea hidroxizilor, cu formare de oxizi şi apă

 

Cu(OH)2 → CuO + H2O

2 Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3 H2O

 

• Descompunerea unor acizi

 

H2CO3 CO2↑ + H2O

 

• Descompunerea termică a unor oxizi

 

2 HgO → O2↑ + 2 Hg

 

•Descompunerea termică a unor săruri

CaCO3 → CaO + CO2

CuCO3 → CuO + CO2

NH4HCO3  NH3↑+ H2O + CO2

2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2

 

• Alte descompuneri

 

2 H2O 2 H2+ O2(electroliza apei)