REACȚIa DE SCHIMB

Reacţia în care un element dintr-o substanţă simplă ia locul unui alt element dintr-o substanţă compusă.

AB + CD → AD + CB

Toţi participanţii la reacţie sunt substanţe compuse.

Cele mai întâlnite reacţii de schimb din chimia anorganică sunt:

• Reacţia acizilor cu sărurile

H2SO4 + 2 NaCl → Na2SO4 + 2 HCl

2 HCl + CaCO3CaCl2 +H2O + CO2

H2SO4 + BaCl2BaSO4 + 2 HCl

HCl + AgNO3HNO3 + AgCl

 

• Reacţia bazelor cu sărurile

2 NaOH + CuSO4Na2SO4+ Cu(OH)2(precipitat albastru)

3 NaOH + FeCl3→ 3 NaCl + Fe(OH)3 (precipitat roșu-brun)

2 NaOH + FeSO4Na2SO4+ Fe(OH)2 (precipitat alb-verzui)

 

Metalul își păstrează în baza rezultată valența din sarea inițială.

 

• Reacţia acizilor cu bazele (reacţia de neutralizare)

NaOH + HCl NaCl+ H2O

H2SO4 + 2 KOH K2SO4+ 2 H2O

 

• Reacţia oxizilor metalici cu acizii

CaO + 2 HNO3 Ca(NO3)2+ H2O

Al2O3 + 3 H2SO4Al2(SO4)3+ 3 H2O

 

• Reacţia oxizilor nemetalici cu bazele

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O

 

• Reacţia sărurilor solubile între ele cu formare de săruri insoluble

Na2SO4 + BaCl22 NaCl + BaSO4(precipitat alb)

NaCl + AgNO3NaNO3 + AgCl(precipitat alb)

KBr+ AgNO3KNO3 + AgBr(precipitat alb-gălbui)

KI + AgNO3KNO3 + AgI(precipitat galben)

 

Reacțiile care decurg cu obținerea de precipitate (substanțe greu solubile) sunt foarte importante pentru identificarea unor atomi sau grupe de atomi.