REACȚIA DE COMBINARE

Sinteza apei

Reacţia în care din doi sau mai mulţi reactanţi se obţine un singur produs de reacţie, se numeşte reacţie de combinare.

A + B → C

Reactanţii, A şi B pot fi substanţe simple sau compuse, iar produsul de reacţie, C este întotdeauna o substanţă compusă.

Cele mai întâlnite reacţii de combinare din chimia anorganică sunt:

•Combinarea oxigenului cu alte elemente

 

2 H2 + O2 →2 H2O

2 Mg + O2 → 2 MgO

S + O2 → SO2

 

•Combinarea oxizilor cu apa, cu formare de acizi sau baze

 

CaO + H2O → Ca(OH)2

CO2 + H2O → H2CO3

 

•Obţinerea unor săruri prin reacţii de combinare

 

Fe + S → FeS

Na + Cl2 → 2 NaCl

NH3 + HCl → NH4Cl

 

Al2O3
HCl
MgO
SO2