REACȚII EXOTERME ȘI REACȚII ENDOTERME

 

Reacțiile exoterme sunt reacții chimice care au loc cu degajare de căldură.

 

Aluminotermia:

2 Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2 Fe (topit)

 

Stingerea varului:

CaO + H2O→ Ca(OH)2

 

Reacţiile de ardere:

C + O2 → CO2

CH4 + O2 → CO2 + H2O

 

Reacţiile de neutralizare:

NaOH + HCl NaCl+ H2O

H2SO4 + 2 KOH K2SO4+ 2 H2O

 

Reacțiile endoterme sunt reacții chimice care au loc cu absorbţie de căldură.

 

Descompunerea oxizilor metalici:

2 HgO → O2↑ + 2 Hg↑

 

Descompunerea unor săruri:

CaCO3 → CaO + CO2

 

Descompunerea unor hidroxizi:

Cu(OH)2 → CuO + H2O