REACȚIa DE SUBSTITUȚIE

Reactia de substitutie

Reacţia în care un element dintr-o substanţă simplă ia locul unui alt element dintr-o substanţă compusă.

A + BC → AC + B

Reactantul A şi produsul B sunt substanţe simple, iar reactantul BC şi produsul AC sunt substanţe compuse.

Cele mai întâlnite reacţii de substituție din chimia anorganică sunt:

• Reacţia metalelor cu apa

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2

Zn + H2O ZnO + H2

 

• Reacţia metalelor cu acizii

 

2 K + 2 HCl 2 KCl + H2

Fe + H2SO4 FeSO4 + H2

 

• Reacţia metalelor cu compuşi ai altor metale mai puţin active (oxizi sau săruri)

Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe

2 Zn + PbO2 → 2 ZnO + Pb

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

Mg + Fe(NO3)2 Mg(NO3)2+ Fe

 

Toate reacţiile menţionate anterior sunt determinate de reactivitatea diferită a metalelor cu diverşi reactanţi. La aşezarea metalele în ordine descrescătoare a reactivităţii lor se obţine seria activităţii metalelor.

Seria reactivității metalelor

Cu cât un metal este situat mai la stânga, cu atât acesta este mai reactiv. În filmul de mai jos se poate vedea cum reacționează metalele din grupa 1(IA) cu apa.