** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Clasificarea substanțelor anorganice

 

Substanțele chimice anorganice pot fi clasificate după compoziția lor și după comportarea lor chimică.

 

După compoziția lor, substanțele chimice sunt de două feluri:

 

• Substanțe simple, care sunt formate dintr-un singur tip de atomi;

• Substanțe compuse, care au în structura lor atomi a cel puțin două elemente chimice.

 

După comportarea lor chimică

 

Substanțele simple se împart în:

 

nemetale - Substanțe formate din elemente ai căror atomi au tendința de a accepta electroni și de a forma ioni negativi;

metale - Substanțe formate din elemente ai căror atomi au tendința de a ceda electroni și de a forma ioni pozitivi.

Substanțele compuse se împart în patru mari categorii:

 

Oxizi - Compuşi binari ai oxigenului cu alte elemente chimice;

Acizi - Compuşi formaţi dintr-un radical acid şi unul sau mai mulţi atomi de hidrogen;

Baze - Substanţe formate dintr-un ion de metal şi unul sau mai mulţi ioni hidroxid;

Săruri - Substanţe formate din ioni de metal şi radicali acizi.

 

Formulele generale corespunzătoare celor patru clase de compuşi se regăsesc în tabelul de mai jos:

 

OXID
ACID
BAZĂ
SARE
E2On
HnA
Me(OH)m
MenAm