** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Acizi - stare naturală, proprietăți fizice și utilizări

 

Starea naturală
 
Proprietăți fizice
 
Utilizări

Acizii nu se găsesc liberi în natură, dar putem găsi în natură foarte multe săruri ale lor (cloruri, sulfaţi, fosfaţi, bromuri, ioduri, carbonaţi etc.)

Acidul clorhidric apare în gazele vulcanice şi se găseşte în sucul gastric.

 

♦ Stare de agregare a acizilor la temperatură obişnuită depinde de mai mulţi factori, astfel încât acizii pot fi găsiţi în toate cele trei stări de agregare:

- acizi gazoşi: HCl, HBr, H2S;

- acizi lichizi: HNO3, H2SO4;

- acizi solizi: H3PO4.


♦ Solubilitatea în apă

Acizii sunt solubili în apă. Unii acizi concentraţi fumegă în aer.

 

Soluţiile apoase ale acizilor au gust acru şi conduc curentul electric.

ATENŢIE! Nu gustaţi soluţiile de acizi!

Acidul clorhidric (HCl) este un gaz incolor cu miros înţepător, mai greu decât aerul.

♦ Acidul sulfuric (H2SO4) este un lichid uleios mai greu decât apa.

ATENŢIE! Dizolvarea H2SO4 în apă este puternic exotermă.

Pentru a evita eventualele accidente, la diluarea unei soluţii concentrate de acid sulfuric se toarnă soluţia de acid în apă si nu invers.

 

 

Cei mai utilizaţi acizi anorganici sunt HCl, H2SO4 şi HNO3.

 

a. HCl se utilizează:

♦ la obţinerea PVC-ului;

♦ la sinteza unor solvenţi;

♦ drept reactiv de laborator.

b. H2SO4 este folosit:

♦ la obţinerea detergenţilor;

♦ la sinteza îngrăşămintelor chimice;

♦ la fabricartea acumulatorilor auto;

♦ drept reactiv de laborator.

c. HNO3 se poate utiliza:

♦ la obţinerea lacurilor;

♦ la sinteza explozivilor;

♦ la fabricarea coloranţilor;

♦ drept reactiv de laborator.