** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Amoniacul (NH3)

 

Structură și compoziție

Amoniacul este un compus binar al azotului cu hidrogenul. Molecula sa este alcătuită din un atom de N și trei atomi de H legați prin legături covalente polare simple.

• Raport atomic: N : H = 1 : 3

• Raport de masă: N : H = 14 : 3

• Compoziția procentuală: 17,65 % H; 82,35 % N.

 

Stare naturală

Amoniacul se găsește liber foarte puțin în atmosferă rezultând din descompunerea proteinelor.

Sub formă de compuși (săruri de amoniu) se găsește în zonele vulcanice.

 

Metode de obținere

În industrie, NH3 se obține prin combinarea elementelor componente:

2 N2 + 3 H2 2 NH3  

 

În laborator, NH3 se obține prin reacția clorurii de amoniu cu bazele tari:

NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O  
2 NH4Cl + Ca(OH)2 → 2 NH3↑+ CaCl2 + 2 H2O  

 

Proprietăți fizice

• gaz incolor cu miros înțepător;

• mai ușor decât aerul;

• bun dizolvant;

• foarte solubil în apă (formează hidroxid de amoniu).

 

Proprietăți chimice

1. Acțiunea asupra indicatorilor.

În prezența amoniacului culorile celor mai utilizaţi indicatori sunt:

Indicator
Culoare
turnesol
albastru
metiloranj
galben
fenolftaleină
roz-violet

 

2. Reacția cu apa

NH3+ H2O ↔ NH4OH

 

3. Descompunerea termică

2 NH3 ↔ 2 N2 + 3 H2  

 

4. Reacția cu oxigenul și clorul

4 NH3 + 3 O2 → 2 N2 + 6 H2O  
8 NH3 + 3 Cl2 → N2 + 6 NH4Cl  

 

5. Reacția cu acizii

NH3 + HCl NH4Cl clorură de amoniu
NH3 + HNO3 NH4NO3 azotat de amoniu
2 NH3 + H2SO4(NH4)2SO4 sulfat de amoniu

 

Utilizări

• obținerea acidului azotic și a carbonatului de sodiu;

• îngrășăminte azotoase;

• sinteza maselor plastice, celuloză;

• obținerea explozibililor;

• obținerea mătăsii artificiale;

• în industria coloranților și a medicamentelor;

• curățătorii chimice;

• fabricarea gheții artificiale.