** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Carbonați

 

1. Structura

♦ Sunt săruri neutre, cu formula generală Me2(CO3)n ce conțin ionul divalent CO32- sau săruri acide, cu formula generală Me(HCO3)n ce conțin ionul monovalent HCO3- provenite de la acidul carbonic (H2CO3).

♦ Sunt compuși ionici.

 

2. Stare naturală

♦ Se găsesc în zăcăminte:

calcar, marmură, cretă (CaCO3), dolomit (MgCO3CaCO3), witerită (BaCO3), magnezită (MgCO3).

 

3. Obținere

♦ Reacția bazelor solubile (NaOH, KOH, Ca(OH)2) cu CO2

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3↓ + H2O  
2 NaOH + CO2 →Na2CO3 + H2O  

 

♦ Carbonații solubili reacționează cu alte săruri solubile cu formare de precipitate:

Na2CO3 + BaCl2BaCO3↓+ 2 NaCl carbonat de bariu - precipitat alb

 

4. Proprietăți fizice

♦ Sunt substanțe solide albe sau colorate.

♦ Sunt solubili în apă Na2CO3, K2CO3 și carbonații acizi.

♦ Sunt insolubili în apă ceilalți carbonați.

 

5. Proprietăți chimice

♦ Reacționează cu acizii, cu degajare de dioxid de carbon, rezultat prin descompunerea acidului carbonic format.

Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 + H2O + CO2  

 

♦ Reacția de descompunere termică.

CaCO3 CaO + CO2  

 

♦ Reacția cu bazele solubile

CuCO3 + NaOH Na2CO3 + Cu(OH)2

 

♦ Carbonații solubili reacționează cu alte săruri solubile cu formare de carbonați însolubili:

Na2CO3 + BaCl2→ 2 NaCl + BaSO4 sulfat de bariu - precipitat alb

 

6. Utilizări

CaCO3 calcar, cretă, marmură, obținerea varului nestins etc.;

Na2CO3 - soda de rufe