** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Fierul - proprietăți chimice

 

Fierul este situat înaintea hidrogenului în seria reactivității metalelor, fiind di- și trivalent. Reactivitatea sa crește dacă este folosit sub formă de pilitură.

 

♦ Reacția cu nemetalele

Clorul oxidează fierul la valența III, sulful la valența II, iar cu oxigenul se obține un amestec de oxid de fier (II) și oxid de fier (III), numit oxid feroferic.

2 Fe + 3 Cl2→ 2 FeCl3

clorură de fier (III)
   
3 Fe + 2 O2→ Fe3O4 oxid fero-feric
   
Fe + S → FeS sulfură de fier (II)

 

♦ Reacția cu apa

Fierul reacționează cu vaporii de apă cu degajare de hidrogen și formare de oxid feroferic.

3 Fe + 4 H2O → Fe3O4 + H2

oxid fero-feric

 

♦ Reacția cu acizii

Fierul formează în reacție cu acizii săruri cu valența (II).

Fierul se pasivează în prezența acidului azotic concentrat și a acidului sulfuric concentrat, dar reacționează cu soluții diluate ale acestora.

Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

clorură de fier (II)
   
Fe + H2SO4 (concentrat) → pasivare  
   
Fe + H2SO4 (diluat) → FeSO4 + H2 sulfat de fier (II)
   
Fe + HNO3 (concentrat) → pasivare  
   
Fe + 2 HNO3 (diluat) → Fe(NO3)2 + H2 azotat de fier (II)

 

♦ Reacția cu oxizii sau sărurile metalelor mai puțin active

Fierul poate înlocui din săruri și oxizi toate metalele situate după el în seria reactivității metalelor.

 

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

sulfat de cupru

sulfat de fier (II)

Fe + HgO → Hg↑ + FeO
oxid de mercur (II)

oxid de fier (II)

 

♦ Reacția cu aerul umed (ruginirea)

Fierul lăsat în aer umed, ruginește:

 

2 Fe + 2 H2O + O2 → 2 FeO(OH)+ H2

 

hidroxioxid de fier

(rugină)