** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Hidrogen - metode de obținere

 

a. Electroliza apei acidulată sau alcalinizată

Electroliza este un proces de descompunere a unei substanțe sub acțiunea curentului electric. Apa distilată nu conduce curentul electric, deci nu poate fi supusă electrolizei, motiv pentru care se dizolvă o cantitate mică de acid (apă acidulată) sau bază (apă alcalinizată) rezultând o soluție ce conduce curentul electric.

2 H2O → 2 H2↑ + O2

 

b. Reacția apei cu metalele alcaline

Metalele alcaline reacționează cu apa cu formare de baze și degajare de hidrogen.

2 Na + 2 H2O → 2 Na + H2

 

c. Reacția acizilor cu metale puternic electropozitive

 

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

 

d. Oxidarea metanului

♦ oxidarea incompletă cu oxigen

2 CH4 + O2 → 2 CO↑+ H2

♦ oxidarea cu vapori de apă conduce la un ameste de CO și H2 în raport molar 1:3 numit gaz de sinteză

CH4 + H2O → CO↑+ 3 H2

 

e. Acțiunea vaporilor de apă asupra:

♦ cărbunelui conduce la un ameste de CO și H2 în raport molar 1:1 numit gaz de apă

C + H2O→ CO↑+ H2

♦ fierului incandescent

3 Fe + 4 H2O → Fe3O4 + 4 H2