** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Metale - proprietăți fizice

 

• Starea de agregare și aspect

Cu excepția mercurului (Hg), care este lichid, toate celelalte metale sunt solide la temperatură și presiune obișnuită.

 

Metalele sunt opace și prezintă luciu caracteristic, fiind alb-argintii, cu excepția aurului (Au) care este galben și a cuprului (Cu) care este roșiatic.

 

• Punctele de topire ale metalelor variază între limite foarte largi, de la -39 0C pentru mercur (Hg) și 3422 0C pentru wolfram (W).

 

• Punctele de fierbere variază, de asemenea, între limite foarte largi, de la 357 0C pentru mercur (Hg) și 5597 0C pentru wolfram (W).

 

• Solubilitate

Metalele sunt insolubile în apă sau alți solvenți În stare topită se amestecă între ele formând aliaje.

 

• Conductibilitate electrică și termică

Metalele sunt foarte bune conducătoare de căldură și electricitate. Conductibilitatea electrică crește cu scăderea temperaturii.

Metalele cu cea mai bună conductibilitate electrică și termică sunt Ag, Cu, Au, Al.

 

• Densitatea

Metalele pot fi împărțite în metale ușoare, care au densitatea mai mică de 5 g/cm3, și metale grele, care au densitatea mai mare de 5 g/cm3. Mai jos sunt reprezentate densitățile celor mai uzuale metale.

 

• Duritatea

Metalele au durități care variază de la cele moi, care pot fi tăiate cu cuțitul (Na, K) până la cele foarte dure (Cr).

 

• Maleabilitate și ductilitate

Metalele sunt maleabile (pot fi trase în foi subțiri) și ductile (pot fi trase în fire). Cel mai ductil și maleabil metal este aurul (Au), urmat de argint (Ag).