** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Sulf - stare naturală, proprietăți fizice și utilizări

 

Starea naturală
 
Proprietăți fizice
 
Utilizări

Sulful este puțin răspândit în natură.

 

♦ În stare liberă

Sulful nativ se găsește în natură sub formă de zăcăminte de suprafață sau subterane.

 

♦ Sub formă de combinații

Sulful intră în compoziția multor substanțe anorganice (hidrogen sulfurat, oxizi de sulf, sulfați, sulfiți, sulfuri), în petrol cărbuni și în unele proteine.

Cele mai răspândite minereuri ce conțin sulf sunt:

pirita (FeS)

calcopirita (CuFeS2)

galena (PbS)

stilbina (Sb2S3)

blenda (ZnS)

cinabru (HgS)

ghips (CaSO42H2O)

baritină (BaSO4)

 

solid galben, sfărâmicios, cu miros specific;

p.t. = + 113 0C, p.f. = + 444,6 0C;

mai greu decât apa;

ρ= 2,07 g/cm3 (la 25 0C);

insolubil în apă;

solubil în sulfură de carbon (CS2);

nu conduce căldura sau curentul electric.

 

♦ fabricarea ebonitei;

♦ fabricarea prafului de pușcă;

♦ fabricarea chibriturilor;

♦ fabricarea artificiilor;

♦ fabricarea H2SO4;

♦ fabricarea sulfurilor;

♦ fabricarea coloranților;

♦ vulcanizarea cauciucurilor;

♦ medicină (sulfamide);

♦ rafinarea petrolului;

♦ albirea țesăturilor;

♦ agricultură (insecticide).