** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Dioxidul de carbon (CO2)

 

Structură și compoziție

Molecula de dioxid de carbon este alcătuită din un atom de C și doi atomi de O legați prin câte o legătură covalentă dublă de atomul de carbon. Cele două legături covalente sunt polare, dar datorită simetriei moleculei (unghiul dintre legături este de 1800) molecula de CO2 este nepolară.

dioxid de carbon

• Raport atomic: C : O = 1 : 2

• Raport de masă: C : O = 3 : 8

• Compoziția procentuală: 27,27% C; 72,73 % O.

 

Stare naturală

Dioxidul de carbon se găsește liber în atmosferă și în apele carbogazoase.

 

Metode de obținere

1. Obținerea dioxidului de carbon în industrie.

a. Arderea cocsului în exces de aer

C + O2 CO2  

 

b. Descompunerea termică a calcarului

CaCO3 CaO + CO2  

 

2. Obținerea dioxidului de carbon în laborator.

a. Reacția carbonaților cu acizi conduce la formare de acodi carbonic, instabil, care se decompune în dioxid de carbon și apă.

Na2CO3 + 2 HCl → 2 NaCl + H2CO3 H2CO3H2O + CO2

b. Arderea cocsului în exces de aer

c. Descompunerea termică a calcarului

 

Proprietăți fizice

• gaz incolor, inodor și insipid;

• mai greu decât aerul;

• se lichefiază ușor.

 

Proprietăți chimice

1. Dioxodul de carbon nu arde și nu întreține arderea.

2. Reacția cu apa (obținerea sifonului)

CO2 + H2O ⇔ H2CO3  

 

3. Reacția cu bazele solubile este folosit la recunoașterea dioxidului de carbon

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3↓+ H2O  

 

Utilizări

• în industria frigorifică (gheață uscată);

• obținerea sifonului;

• stingătoare de incendiu;

• obținerea unor carbonați.