** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Monoxidul de carbon (CO)

 

Structură și compoziție

• Molecula de monoxid de carbon este alcătuită din câte un atom de C și de O legați printr-o legătură covalentă dublă.

Monoxid de carbon

• Raport atomic: C : O = 1 : 1

• Raport de masă: C : O = 3 : 4

• Compoziția procentuală: 42,86% C; 57,14 % O.

 

Stare naturală

Monoxidul de carbon nu se găsește liber în natură.

Este un compus toxic, fiind periculos în orice amestec gazos.

 

Metode de obținere

1. Arderea cărbunilor poate fi realizată prin trei procedee, rezultând amestecuri gazoase cu un conținut diferit de CO.

a. Arderea cărbunelui în aer conduce la un amestec numit gaz de generator ce conține 25% CO.

În zona de ardere ale loc următoarea reacție:

C + O2 + 4 N2 CO2↑+ 4 N2  

În zona de reducere ale loc următoarea reacție:

CO2 + C 2 CO↑  

 

b. Arderea cărbunelui în curent alternativ de aer cald și vapori de apă conduce la un amestec numit gaz de apă ce conține 40% CO.

C + H2O(vapori) CO↑+ H2  

 

c. Arderea cărbunelui în curent concomitent de aer cald și vapori de apă conduce la un amestec numit gaz mixt ce conține 20% CO.

Proprietăți fizice

CO este un gaz incolor, inodor, având densitatea aproape egală cu a aerului, greu solubil în apă.

 

Proprietăți chimice

Monoxodul de carbon nu întreține arderea și are caracter reducător.

1. Reacția cu oxigenul (reacția de ardere)

2 CO + O2 2 CO2  

 

2. Caracterul reducător este folosit la obținerea metalelor din oxizi

3 CO + Fe2O3 3 CO2↑+ 2 Fe  

 

Utilizări

• Gazul de generator și cel de apă se pot utiliza drept combustibili;

• CO se utilizează drept agent reducător la obținerea fontei.