** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Sulful - proprietăți chimice

 

• Reacția cu nemetalele

Reacția cu hidrogenul, oxigenul și carbonul au loc la temperatură.

S + H2 → H2S

S + O2 → SO2

2 S + C → CS2

 

• Reacția cu metalele

Sulful reacționează ușor cu metalele formând, de regulă, săruri ale metalelor cu valența inferioară. Condițiile de reacție depind de reactivitatea metalului.

S+ 2 Na → Na2S

sulfură de sodiu
S + Fe → FeS sulfură de fier (II)
S + 2 Cu →Cu2S sulfură de cupru (I)

S + Hg → HgS

clorură de mercur (II)

 

• Reacția cu acizii

Sulful reacționează la cald cu H2SO4 sau HNO3 în soluții concentrate:

S + 2 H2SO4 → 3 SO2↑ + H2O

S + 2 HNO3 → 2 NO↑ + H2SO4