** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Nemetale - proprietăți fizice

 

• Starea de agregare

Starea de agregare a nemetalelor este determinată de structura moleculelor sau a rețelei atomice a acestora:

 

♦ Sunt gaze la temperatură și presiune obișnuită nemetalele cu molecula monoatomice (He, Ne, Ar, Xe, Kr, Rn) și cele cu molecule diatomice mici (H2, O2, N2, F2, Cl2);

♦ În stare lichidă la temperatură și presiune obișnuită găsim un singur nemetal, bromul (Br2);

♦ Sunt solide la temperatură și presiune obișnuită nemetalele cu rețele atomice (B, C, Si, As, Se, Te, At), cele cu molecule poliatomice (P4, S8) și iodul (I2), care are masa moleculară foarte mare.

 

• Punctele de topire și de fierbere

Structura moleculelor, respectiv a rețelei atomice a nemetalelor influențează direct valorile punctelor de fierbere și de topire ale acestora.

Nemetalele cu rețea atomică prezintă puncte de topire (p.t.) foarte ridicate. (C - p.t. > 3550 0C, Si - p.t. = 1414 0C etc.)

Nemetalele cu structură moleculară au puncte de fierbere (p.f.) și de topire scăzute și foarte scăzute (Cl2 - p.f. = -34 0C, I2 - p.t. = 114 0C etc.)

 

• Solubilitate

Solubilitatea nemetalelor este influențată tot de structura moleculelor, respectiv a rețelei atomice a acestora.

♦ Sunt insolubile atât în apă cît și în solvenți organici nemetalele cu rețea atomică;

♦ Sunt solubile în apă O2, Cl2 și Br2;

♦ Sunt solubile în solvenți organici P4, S8, I2 și Br2;

 

• Alte proprietăți

♦ Culoare

Majoritatea nemetalelor sunt incolore, dar unele sunt colorate: S - galben, Cl2 - galben-verzui, I2 - violet, C (grafit) - negru, Br2 - brun roșcat;

♦ Miros

S, Cl2 și Br2 au miros specific, celelalte nemetale fiind inodore.

♦ Duritate

Duritatea nemetalelor solide este influențată de structura acestora și variază în limite foarte largi, sulful fiind o pulbere sfărâmicioasă, iar diamantul având duritatea 10 și fiind considerat cel mai dur material.

♦ Conductibilitatea electrică

Cu excepția grafitului și a siliciului, nemetalele sunt izolatori electrici și nu conduc curentul electric.