** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Oxizi - denumire

 

♦ Denumirea oxizilor de metal

Oxizii metalelor cu o singură valenţă se denumesc după regula:

oxid + de + numele metalului

Dacă metalul din oxid are mai multe valenţe, atunci după numele acestuia se indică în paranteză şi valenţa acestuia, cu cifre romane:

oxid + de + numele metalului + (valenţa metalului).

În unele cazuri pentru denumirea oxizilor metalelor cu două valenţe indicarea valenţei se poate face prin folosirea sufixului "-os" pentru valenţa inferioară, respectiv "-ic" pentru valenţa superioară.

Exemple:

Formula chimică Denumirea Formula chimică Denumirea
Na2O
oxid de sodiu
FeO
oxid de fier (II) (oxid feros)
K2O
oxid de potasiu
Fe2O3
oxid de fier (III) (oxid feric)
CaO
oxid de calciu
PbO
oxid de plumb (II)
Al2O3
oxid de aluminiu
PbO2
oxid de plumb (IV)

 

♦ Denumirea oxizilor de nemetal

Deoarece majoritatea nemetalelor au mai multe valenţe faţă de oxigen, acestea pot genera mai mulţi oxizi.

Oxizii nemetalelor se denumesc după regula:

prefix pentru nr. atomilor de oxigen + oxid + de + numele nemetalului

 

Prefixele folosite sunt:

Nr. atomi O
1
2
3
5
7
Prefix
mono-
di-
tri-
penta-
hepta-

Exemple:

CO - monoxid de carbon; CO2 - dioxid de carbon; SO3 - trioxid de sulf; Cl2O5 - pentaoxid de clor;

Br2O7 - heptaoxid de brom.

 

Dacă un nemetal formează mai mulţi oxizi cu acelaşi număr de atomi de oxigen în moleculă, atunci folosim regula:

prefix pentru nr. atomilor de oxigen + oxid + de + prefix pentru nr. atomilor de nemetal+ numele nemetalului

 

Exemple:

N2O - monoxid de diazot;

NO - monoxid de azot.