** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Nemetale - proprietăți chimice

 

• Reacția cu metalele

Nemetalele reacționează cu metalele cu formare de săruri ale hidracizilor sau, în cazul oxigenului, oxizi. În funcție de reactivitatea metalului și a nemetalului reacțiile pot fi spontane și energice sau pot necesita încălzire.

Mm + Nemn → MnNemm

♦ Nemetalele cu caracter electronegativ puternic (O2, Cl2, Br2) formează în reacție cu metalele cu mai multe valențe compuși în care metalul are valența mai mare (SnIV, FeIII, CuII).

♦ Nemetalele cu caracter electronegativ mai slab (S) formează în reacție cu metalele cu mai multe valențe compuși în care metalul are valența mai mică (SnII, FeII, CuI).

2 Fe + 3 Cl2→ 2 FeCl3 (clorură ferică)

Fe + S→ FeS (sulfură de fier(II)

Cu + Cl2→ CuCl2 (clorură de cupru (II))

Cu + S→ Cu2S (sulfură de cupru(I))

 

• Reacția cu hidrogenul

Nemetalele se combină cu hidrogenul formând compuși covalenți.

H2+ Nemn → HnNem (pentru nemetalele din grupele 16 și 17)

H2+ Cl2 → 2 HCl (acid clorhidric)

2 H2+ O2 → 2 H2O (apă)

 

H2+ Nemn → NemHn (pentru nemetalele din grupele 14 și 15)

3 H2+ N2 → 2 NH3 (amoniac)

 

•Reacția cu oxigenul

Oxigenul se combină direct cu nemetalelor (exceptând halogenii și gazele nobile) formând oxizi.

O2+ Nemn →Nem2On (pentru nemetalele cu valență impară)

3 O2+ P4→P4O6 (trioxid de fosfor) - dimer

 

O2+ Nemn → NemOn/2 (pentru nemetalele cu valență pară)

O2+ C → CO2 (dioxid de carbon)

O2+ S → SO2 (dioxid de sulf)

 

•Reacția cu oxizii

Nemetalele cu caracter electronegativ foarte scăzut (C și H2) pot înlocui metalele din oxizi, având caracter reducător.

M2Om + Nemn →Nem2On + M

2 CuO + C → CO2 + 2 Cu

CuO + H2 H2O + Cu