** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Oxigenul - proprietăți chimice

 

Fiind elementul cu caracterul electronegativ cel mai pronunțat după fluor, oxigenul reacționează cu majoritatea elementelor și cu multe substanțe compuse.

Reacțiile care au loc cu creșterea conținutului de oxigen al unei substanțe se numesc reacții de oxidare. Reacțiile de oxidare pot avea loc cu degajare de lumină și/sau căldură (numite și reacții de ardere) sau fară degajare de lumină și căldură (oxidări lente).

 

• Reacția cu nemetalele (Oxigenul nu reacționează direct cu halogenii)

O2 + 2 H2→ 2 H2O

Obs. Amestecul de hidrogen și oxigen se aprinde cu explozie.

O2 + N2⇔ 2 NO monoxid de azot

Obs. Reacția are loc la temperaturi de peste 3000 0C.

 

O2 + S → SO2 dioxid de sulf

3 O2 + P4 → P4O6

trioxid de fosfor

5 O2 + P4 → P4O10

pentaoxid de fosfor

O2 + 2 C → 2 CO

monoxid de carbon

O2 + C → CO2

dioxid de carbon

 

• Reacția cu metalele

Oxigenul se combină cu majoritatea metalelor, dar compușii formați diferă în funcție de reactivitatea metalului.

O2 + 4 Li → 2 Li2O oxid de litiu
O2 + 2 Na → Na2O2 peroxid de sodiu
O2 + K → KO2 superoxid de potasiu
O2 + 2 Mg → 2 MgO oxid de magneziu
3 O2 + 4 Al → 2 Al2O3 oxid de aluminiu (formează un strat protector la suprafața aluminiului)
O2 + Sn → SnO2 oxid de staniu (IV)
O2 + 2 Pb → 2 PbO oxid de plumb (II)
O2 + 2 Cu → 2 CuO oxid de cupru (II) ( la t0 < 200 0C)
O2 + 4 Cu → 2 Cu2O oxid de cupru (I) ( la t0 > 200 0C)
2 O2 + 3 Fe → Fe3O4 oxid feroferic (amestec de FeO și Fe2O3)

 

• Reacția cu oxizii inferiori

Oxigenul poate oxida unii oxizi inferiori ai elementelor cu mai multe valențe la oxizi superiori.

O2 + 2 CO → 2 CO2

dioxid de carbon

O2 + 2 SO2 ⇔ 2 SO3

trioxid de sulf (reacția are loc în prezența V2O5)

O2 + 2 NO → 2 NO2

dioxid de azot (reacția are loc imediat)

 

• Reacția cu compușii organici

Oxigenul poate oxida mulți compuși organici. O importanța deosebită o are oxidarea glucozei care are loc lent, la nivel celular, proces prin care se obține energia necesară desfășurării proceselor vitale din organism, precum si arderea combustibililor și a carburanților, proces din care se obține căldură (sobe, centrale termice), electricitate (centrale termoelectrice) sau energie mecanică (motoare termice).

 

6 O2 + C6H12O6 → 6 CO2+ 6 H2O

2 O2 + CH4 → CO2 + 2 H2O

5 O2 + C3H8 → 3 CO2 + 4 H2O