** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Săruri - metode de obținere

 

1. Reacţia metalelor cu nemetalele:

 

Fe + S FeS sulfură de fier
2 Na + Cl2 → 2 NaCl clorură de sodiu

 

2. Reacția acizilor cu metale:

a. Metalele situate înaintea hidrogenului în seria reactivităţii chimice a metalelor înlocuiesc hidrogenul din acizi, conform schemei generale:

metal + acid → sare + hidrogen

Exemple:

Mg + 2 HCl MgCl2 + H2 clorură de magneziu
H2SO4 + Zn ZnSO4 + H2 sulfat de zinc

 

Observaţii:

♦ Dacă metalul are mai multe valenţe, prin reacţia cu un acid se va obţine sarea în care metalul are valenţa inferioară. (De exemplu Fe formează în reacţie cu HCl FeCl2 şi nu FeCl3 ).

♦ Unele metale în prezenţa unor acizi se acoperă cu un strat protector de oxid sau sare care împiedică acţiunea acidului asupra metalului, fenomen numit pasivare.

 

a. Metalele situate după hidrogen în seria reactivităţii chimice a metalelor nu înlocuiesc hidrogenul din acizi. Unele dintre aceste metale reacţionează cu oxoacizii cu caracter puternic oxidant (H2SO4, HNO3) conform schemei generale:

 

metal + acid → sare + oxid de nemetal + apă

Exemple:

Cu + 2 H2SO4 CuSO4 + 2 H2O + SO2
3 Cu + 8 HNO3 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO↑

 

3. Reacția bazelor solubile cu oxizii nemetalici

Bazele solubile reacţionează cu oxizii nemetalici după schema generală:

bază + oxid acid → sare + apă

Exemple:

Ca(OH)2 + SO3 CaSO4 + H2O sulfat de calciu
2 NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O carbonat de sodiu

 

Observaţie: Metalul are în sare aceeaşi valenţă ca şi în bază!

 

4. Reacţia acizilor cu oxizii metalici

Acizii reacţionează cu unii oxizi metalici după schema generală:

acid + oxid bazic → sare + apă

Exemple:

H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O

2 HCl + Mg MgCl2 + H2O

 

Observaţii:

♦ Metalul are în sare aceeaşi valenţă ca şi în oxid.

Acizii slabi nu reacţionează în anumite condiţii cu oxizii metalici.

 

5. Reacţia acizilor cu bazele (Reacţia de neutralizare)

Acizii reacţionează cu bazele după schema generală:

acid + bază → sare + apă

Exemple:

H2SO4 + Fe(OH)2 FeSO4 + 2 H2O sulfat de fier
HCl + NaOH NaCl + H2O clorură de sodiu

 

Observaţie: Metalul are în sare aceeaşi valenţă ca şi în bază!

 

6. Reacţia acizilor cu sărurile acizilor mai slabi

Acizii pot scoate din săruri acizii mai slabi după schema generală:

acid tare + sare a acidului slab → sare a acidului tare + acid slab

Exemple:

2 HCl + CaCO3 CaCl2 + H2CO3 (H2CO3 H2O + CO2↑)
H2SO4 + CuS CuSO4 + H2S↑

 

Observaţii:

Acizii mai puţin volatili concentraţi pot elibera din sărurile lor acizii mai volatili, indiferent de tăria lor:

H2SO4 + 2 NaCl Na2SO4 + 2 HCl↑

 

7. Reacţia bazelor solubile cu unele săruri

Bazele solubile reacţionează cu sărurile solubile ale metalelor care formează baze insolubile după schema generală:

bază solubilă + sare1 → sare2 + bază insolubilă

Exemple:

2 NaOH + CuSO4 Na2SO4 + Cu(OH)2 hidroxid de cupru (II)

3 KOH + AlCl3 3 KCl + Al(OH)3

hidroxid de aluminiu

 

8. Reacţia sărurilor solubile cu formare de săruri insolubile (precipitate):

Sărurile insolubile se pot obține prin schimbul de ioni între săruri solubile în soluție:

Exemple:

BaCl2 + CuSO4 CuCl2 + BaSO4 sulfat de bariu

3 AgNO3 + AlCl3 Al(NO3)3 + 3 AgCl

clorură de argint