** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Săruri - proprietăți chimice

 

1. Reacția sărurilor cu metalele mai active decât metalul din sare

Orice metal poate înlocui din săruri metalele situate după el și poate fi înlocuit din compuși de metalele situate înaintea sa.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

sulfat de cupru   sulfat de fier (II)
Cu + 2 AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2 Ag
azotat de argint   azotat de cupru (II)

 

2. Reacţia unor săruri cu bazele solubile

Bazele solubile reacţionează cu sărurile solubile ale metalelor care formează baze insolubile după schema generală:

bază solubilă + sare1 → sare2 + bază insolubilă

Exemple:

2 NaOH + CuSO4 Na2SO4 + Cu(OH)2 hidroxid de cupru (II) - precipitat albastru

3 KOH + AlCl3 3 KCl + Al(OH)3

hidroxid de aluminiu - precipitat alb

NiCl2 + 2 KOH 2 KCl + Ni(OH)2

hidroxid de nichel - precipitat verde

 

3. Reacţia sărurilor cu acizii mai tari decât acidul din sare

Acizii pot scoate din săruri acizii mai slabi după schema generală:

acid tare + sare a acidului slab → sare a acidului tare + acid slab

Exemple:

2 HCl + CaCO3 CaCl2 + H2CO3 (H2CO3 H2O + CO2↑)
H2SO4 + CuS CuSO4 + H2S↑

 

Observaţii:

♦ Ordinea creşterii tăriei celor mai uzuali acizi este:

H2S < H2CO3 < HNO2 < H3PO4 < H2SO3 < HNO3 < H2SO4 < HCl < HBr < HClO4 < HI

 

Acizii mai puţin volatili concentraţi pot elibera din sărurile lor acizii mai volatili, indiferent de tăria lor:

H2SO4 + 2 NaCl Na2SO4 + 2 HCl↑

Dacă se obțin săruri insolubile nu mai contrează tăria acizilor:

AgNO3 + NaCl NaNO3+ AgCl ↓ clorura de argint - precipitat alb
AgNO3 + KBr KNO3+ AgBr ↓ bromura de argint - precipitat alb-gălbui
AgNO3 + KI KNO3+ AgI ↓ iodura de argint - precipitat galben

 

 

4. Reacţia sărurilor solubile cu formare de săruri insolubile (precipitate):

Sărurile insolubile se pot obține prin schimbul de ioni între săruri solubile în soluție:

Exemple:

BaCl2 + CuSO4 CuCl2 + BaSO4 sulfat de bariu - precipitat alb

3 AgNO3 + AlCl3 Al(NO3)3 + 3 AgCl

clorură de argint - precipitat alb

 

5. Reacţia de descompunere a unor săruri

Unele săruri se pot descompune prin încălzire cu formare de diferiţi compuşi:

CuCO3 CuO + CO2 obținerea CuO în laborator

CaCO3 CaO + CO2

obţinerea varului nestins (CaO)
NH4HCO3 NH3↑+ H2O + CO2 descompunerea prafului de copt
2 KClO3 2 KCl + 3 O2 obţinerea O2 în laborator
2 NaNO3 2 NaNO2 + O2 obţinerea O2 în laborator

2 AgNO3 2 Ag + 2 NO2↑ + O2