** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Acizi - denumire

 

♦ Denumirea hidracizilor

Pentru denumirea unui hidracid, se foloseşte termenul "acid" apoi se trece denumirea nemetalului cu sufixul "-hidric".

Radicalii acizi proveniţi de la hidracizi se denumesc prin renunţarea la cuvântul "acid" şi înlocuirea sufixului "-hidric" cu sufixul "-ură".

În cazul radicalilor acizi care mai conţin atomi de hidrogen se adaugă şi termenul "acidă", sau se foloseşte prefixul "hidrogeno-"

Exemple:

Acid Denumire Radical acid Denumire
HCl acid clorhidric Cl- clorură
HBr acid bromhidric Br- bromură
H2S acid sulfhidric S2- sulfură
    HS- sulfură acidă (hidrogenosulfură)

 

♦ Denumirea oxoacizilor

Deoarece mare parte dintre nemetale au mai multe valenţe faţă de oxigen , acestea pot genera mai mulţi oxoacizi.

La denumirea acestora, se foloseşte tot cuvăntul "acid" urmat de denumirea nemetalului la care se adaugă sufixul "-os" pentru acizii în care nemetalul are valenţă mai mică, respectiv sufixul "-ic" pentru acizii în care nemetalul are valenţă mai mare.

Pentru denumirea radicalilor acizi se înlocuieşte sufixul "-os" cu sufixul "-it", respectiv sufixul "-ic" cu sufixul "-at".

Exemple:

Acid Denumire Radical acid Denumire
HNO2 acid azotos NO2- azotit
H2SO3 acid sulfuros SO32- sulfit
    HSO3- sulfit acid (hidrogenosulfit)
HNO3 acid azotic NO3- azotat
H2SO4 acid sulfuric SO42- sulfat
    HSO4- sulfat acid (hidrogenosulfat)