** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Baze - proprietăți fizice și utilizări

 

Proprietăți fizice
 
Utilizări

♦ Stare de agregare

La temperatură obişnuită bazele sunt substanţe solide albe sau colorate.

♦ NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2 - sunt baze de culoare albă;

Fe(OH)3 - brun-roşcat;

Cu(OH)2 - albastru;

Ni(OH)2 - verde.

 

Punctele de topirea ale bazelor sunt foarte ridicate, iar multe baze se descompun prin încălzire.

De exemplu hidroxidul de bariu se topeşte la +408 oC, iar hidroxidul de sodiu se topeşte la +322 oC.


♦ Solubilitatea bazelor în apă variază în limite largi.

NaOH şi KOH sunt uşor solubile în apă;

Ca(OH)2, Mg(OH)2, Ba(OH)2 sunt puţin solubile în apă;

Cu(OH)2, Fe(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3 sunt insolubile în apă.

 

♦ Soluțiile apoase ale bazelor uşor solubile sunt leşioase (lunecoase la pipăit) şi caustice (produc arsuri).

Soluţiile apoase ale bazelor conduc curentul electric.

 

 

♦ În laborator bazele se folosesc pentru neutralizarea şi dozarea acizilor, şi în procesele de sinteză a bazelor insolubile şi a sărurilor.

♦ NaOH se mai poate utiliza la obţinerea săpunurilor şi a detergenţilor, la rafinarea produselor petroliere etc.

♦ Hidroxidul de calciu (var stins) se utilizează în construcţii la obţinerea mortarului, la zugrăvit, la rafinarea zahărului, sau pentru identificarea CO2 în laborator.