** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Clor - metode de obținere

 

a. Electroliza soluției de clorură de sodiu

Electroliza este un proces de descompunere a unei substanțe sub acțiunea curentului electric. Prin acțiunea curentului electric asupra soluției de NaCl la catod (electrodul negativ) se obține Na , iar la anod (electrodul pozitiv) se degajă clor.

2 NaCl → 2 Na + Cl2

 

b. Oxidarea acidului clorhidric (HCl)

 

6 HCl + KClO3 → KCl + 3 H2O + 3 Cl2

4 HCl + MnO2 → MnCl2 + 2 H2O + Cl2

16 HCl + 2 KMnO4 → 2 MnCl2 + 2 KCl +8 H2O + 5 Cl2

14 HCl + K2Cr2O7 → 2 KCl + 2 CrCl3 +7 H2O + 3 Cl2

2 HCl + CaOCl2 → CaCl2 + H2O + Cl2

2 HCl + KClO→ KCl + H2O + Cl2

4 HCl + O2 →2 H2O + 2 Cl2