** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Carbonul - proprietăți chimice

 

Dintre cele trei forme alotropice ale carbonului grafitul este cel mai reactiv. Totuși, reacțiile de combinare au loc la temperaturi ridicate.

 

• Reacția cu hidrogenul are loc în condiții speciale, iar din reacție se formează substanțe organice numite hidrocarburi. Acest proces nu este rentabil din punct de vedere economic.

C + 2 H2→ CH4

 

• Reacția cu oxigenul

În funcție de cantitatea de oxigen folosită, carbonul poate forma monoxid sau dioxid de carbon.

O2 + 2 C → 2 CO

monoxid de carbon

O2 + C → CO2

dioxid de carbon

 

• Reacția cu vaporii de apă

Acțiunea vaporilor de apă asupra cărbunelui conduce la un ameste de CO și H2 în raport molar 1:1 numit gaz de apă

C + H2O→ CO↑+ H2

 

• Reacția cu oxizii metalici

Carbonul poate reduce unele metale din compușii lor formând monoxid sau dioxid de carbon.

C + FeO→ Fe + CO↑ ( la 1000 0C)
C + 2 CuO → 2 Cu + CO2 ( la 350 0C)
C + 2 ZnO → 2 Zn + CO2 ( la 1000 0C)
3 C + CaO → CaC2 + CO↑ carbură de calciu (carbid) ( la 2000 0C)
9 C + 2 Al2O3→ Al4C3 + 6 CO↑ carbură de aluminiu ( la 2000 0C)
C + MnO → Mn + CO↑ ( la 1200 0C)
C + PbO → Pb + CO2 ( la 700 0C)

 

• Reacția cu acizii oxigenați

C + 2 H2SO4 → CO2↑+ 2 SO2↑+ 2 H2O

3 C + 4 HNO3 → 3 CO2↑+ 4 NO↑+ 2 H2O